Open

Projektledare – förstudie Cloud migrering

Posted 1 year ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi söker nu en projektledare som kan ta ansvar för att leda en Minimum Viable Product (MVP)/förstudie för att leda oss fram emot beslut om riktningen framåt. Projektledaren ska jobba integrerat med teamet och använda den djupa kunskap som teamet har om applikationen. Hen ska kunna integrera sig och verka som en del av teamet och samtidigt driva MVP/förstudie med tydlig riktning som leder till ett beslutsunderlag som är itererat och förankrat med applikationens kunder.

Projektledaren beräknas behövas till 100% i förstudien med start omgående.

Förmåga och erfarenhet av att:

Driva förstudier i en agil miljö
Föra integritetsfull och relationsskapande dialog med externa leverantörer
Navigera i stora komplexa organisationer med många intressenter


Meriterande kompetens

Mycket meriterande med tidigare erfarenhet av projekt inom retail/dagligvaruhandel
Mycket meriterande av att ha erfarenhet av applikationen


Personliga egenskaper

Bra på att skapa engagemang, samsyn och goda relationer
Bra på att kommunicera.
Lyhörd och aktivt lyssnande
Leverans- och målfokuserad
Lösningsorienterad och en förmåga att se förbättringsmöjligheter och anpassningar
Pragmatisk med förmåga att hantera otydligheter och förändringar
Leveransinriktad med ständig fokus på mål och förmåga att ge energi och kraft i utmanande situationer
Goda ledaregenskaper, förmåga till såväl visionärt som coachande ledarskap
Kunna sätta tydliga mål och klargöra förväntningar
Kunna åka hiss mellan strategiskt, taktiskt och operativt perspektiv
Kommunicera målgruppsanpassat