Open

Projektledare

Posted 5 months ago by Daniel Fransson
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Intraservice är mitt i en förändringsprocess där mycket utvecklingsarbete sker i de IT-tjänster vi levererar till stadens verksamheter. Vi är i behov av en resurs som kan projektleda projekt inom verksamhetsområde Digital Infrastruktur (DI). Hemvist för resursen kommer att vara på enheten IT-projekt och portfölj. Uppdragsgivare och projektägare finns inom verksamhetsområde DI.
BPMS är ett verktyg för Göteborgsstads verksamheter att nå ännu längre i sin digitalisering genom att automatisera arbetsflöden och processer.
Uppdraget är att projektleda projektet ”Digitalisering med hjälp av automatisering, BPMS” inkluderar upphandling av en BPMS-plattform och innefattar bland annat implementering av själva tjänsten, rutiner och produktionsmodell. Eventuellt kan extra aktiviteter tillkomma för support, drift och förvaltning.

I uppdraget ingår att:

 • Agera Projektledare inom verksamhetsområde DI
 • Planera, leda, styra, samordna, följa upp och rapportera arbetet inom ramen för projekt
 • Samverka med intressenter
 • Löpande avstämning med projektägare och styrgrupp
 • Ta fram direktiv och projektplaner
 • Projektmetod är PPS och verktyg för uppföljning av projekt är Antura.
 1. Leveranser
  Att bedriva projektledning inom följande leveranser
 • Upphandling och PoC för BPM-system, exempel på leveranser
 • Tydliggöra och besluta strategi i vår tänkta produktionsmodell inför kravställningsarbetet
 • Val och inriktning av upphandlingsform, inkl. POC
 • Val och rambeslut kring tex cloud/on-prem
 • Rambeslut, avgränsningar och leveranser tas fram
 • Projektgrupp med expertkompetens utses
 • Ta fram utvärderingsmodell inkl. pris/licensmodell
 • Intresseanalys för behov/kravställning till upphandlingsunderlag (Ska, bör, funktionella, icke funktionella krav)
 • Underlag och beslut för POC-scenario
 • Upphandling med hjälp av POC
 • Installation och Pilot för BPM-system
 • Installation, test och driftsättning av plattform
 • Etablera tjänst och förvaltningsorganisation
 • Modell för leveransorganisation inkl. roll och kompetensprofiler både hos AVD-DI och AVD-GT
 • Resursförslag av bemanning inom tjänsten både hos AVD-DI och AVD –GT
 • Färdigställd tjänstefiering (inkl. prissättning, faktureringsförmåga, kostnadsföring, budgetering, tjänstedokumentation i IKP etc.).
 • Utbildad produktionspersonal
 • Informerad/Utbildad supportpersonal
 • Utpekad och informerad förvaltningsgruppering.
 • Utbildningsmaterial till stöd och kompetensutvecklingen (enligt produktionsmodell)
 • Dokumentering av leveranslösning inför drift och förvaltning
 • Informations- och förankringsinsatser till kundorganisationen
 • Överlämning av införd tjänsteinfrastruktur till förvaltningsgrupp
 • Överlämning till support, IT servicedesk