Open

Migreringsansvarig (VISMA HR-PLUS 8)

Posted 5 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Tidigare outsourcade tjänster har tagits hem till vårt nyetablerade HR Shared Service Center Lön och nya system och arbetssätt införs. Vi har nyligen gått live med vårt system för avvikelserapportering, redovisning resa & utlägg samt lönehantering (Visma HR-plus 8).

Innehåll och uppdragets omfattning:
Lön som är ett av delprojekten i denna transformation syftar till att implementera en ny lönelösning enligt best practice med bra stöd för logik och automatisering till slutanvändare och till HR Shared Service Center Lön som ansvarar för framtida leverans. 

För att uppnå detta så ska projektet implementera:

– Nya arbetssätt för HR SSC Lön samt chefer och medarbetare. 
– Nya systemstöd för resa och utlägg, avvikelserapportering samt lön, funktionerna tillhandahålls av ett system; Visma HR plus-8. 
– Integrationer mellan lösningarna ovan och ett antal andra system inom Postnord

Driftssättningen av lösningen är fördelad i tre driftssättningsgrupper. Vi har genomfört driftsättning ett och har driftsättning två och tre framför oss och söker nu migreringsansvarig från gamla till nya lönesystemet, Visma HR plus-8. 

Rollen inkluderar uppgiften:
• Driva och genomföra migreringsprocessen vid driftssättningarna

Arbetsuppgifterna inkluderar följande:

• Delta i projektmöten
• Drivande och genomförande i migreringsprocessen
• Bidra i dokumentation av nya arbetssätt och processer och komma med rekommendationer.  
• Samarbeta med RPA-teamet (robotics) samt leverera lönestatistik- och schemafiler från gamla lönelösningen till RPA.
• Göra stickprover på filer från RPA-teamet för att verifiera att det är korrekt
• Vara backup om Visma hittar fel i filer samt veta vad man då ska rätta & kontrollera.
• Kontroller data vid bristande datakvalitet mellan SAP SuccessFactors och Visma HR-plus 8.

Kravspecifikation:
• Flytande kunskaper i svenska, i tal och skrift
• God förmåga att navigera i komplexa, stora organisationer med många intressenter
• God samarbetsförmåga genom att vara lyhörd och kommunicera på ett konstruktivt sätt
• Erfarenhet av tidigare driftssättningar av lönesystem och migreringsprocesser
• Djupa kunskaper inom Excel och CSV och förmåga att hantera stora mängder data
• Förmågan att förstå data, läsa data från exempelvis Notepad++ samt verifiera format och värden.
• Kunna leverera filer från RPA-teamet samt leverera egna filer till Visma.
• En god förståelse för vilken information och värden som blir viktigt för ex. löneackumulatorer (”ackar”) eller som kräver jämförelser och kontroller.
• God förståelse för integrationer samt vad man förväntar sig för data in till Visma HR-plus 8 samt kunna söka felkällor för att rätta till felaktigheter som uppstår.
• Kunskap och erfarenhet av systemförvaltning av lönesystemet Visma HR plus 8 samt lön och kollektivavtal. 
• Förståelsen för både IT- och verksamhetsperspektiv
• Erfarenhet av att delta i tester
• Drivande, pragmatisk och strukturerad person med högt driv och förmågan att få saker att hända genom engagemang, nytänkande och lösningsfokus