Open

Migrerings- och systemadministrationsstöd inom Lön

Posted 10 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund inom logistik genomför en digital transformation inom HR och Lön. Tidigare outsourcade tjänster har tagits hem till vårt nyetablerade HR Shared Service Center och nya system och arbetssätt införs. Vi har nyligen gått live med vårt system för personaladministration (SAP SuccessFactors) och vi befinner oss mitt i implementeringsfasen.

Innehåll och uppdragets omfattning:

Lön som är ett av delprojekten i denna transformation syftar till att implementera en ny lönelösning enligt best practice med bra stöd för logik och automatisering till slutanvändare och till HR Shared Service Center som ansvarar för framtida leverans.

För att uppnå detta så ska projektet implementera

 • Nya arbetssätt för HR SSC samt chefer och medarbetare.
 • Nya systemstöd för resa och utlägg, avvikelserapportering samt lön, funktionerna tillhandahålls av ett system; Visma HR plus-8.
 • Integrationer mellan lösningarna ovan och ett antal andra system.

Driftssättningen av lösningen är fördelad i tre driftssättningsgrupper och inkluderar en migreringsprocess där data hämtas från såväl SuccessFactors som nuvarande löneleverantör.

Då vi närmar oss driftssättningsfasen söker vi nu ytterligare stöd inom systemadministration av HR plus-8.

Rollen inkluderar två huvudsakliga uppgifter:

 • Delta i migreringsprocessen vid driftssättningsfaserna
 • Stödja generellt med systemadministration, tester och förvaltning.

Personen kommer rapportera till Projektledare i projekt Lön.

Arbetsuppgifterna inkluderar följande:

 • Delta i projektmöten
 • Bidra i migreringsprocessen och arbeta parallellt med migreringsteamet
 • Delta i testprocessser, ex. regressionstester vid nya releaser av HR plus-8.
 • Vid behov bidra i systemförvaltning och justera konfigurering och uppsättning.
 • Vid behov kunna agera direkt i löneprocessen för att ex. starta körningar, felsöka och genomföra rättningsarbete.
 • Bidra i dokumentation av nya arbetssätt och processer och komma med rekommendationer.

Förväntat resultat:

 • Säkra framdrift i migreringsprocess
 • Säkra en trygg övergång till nytt systemstöd för lön, resa och utlägg samt avvikelse och driftssättning av integrationer
 • Säkra framdrift i arbetet med projektets och programmets IT-leverans i övrigt

Kravspecifikation: Utbildning/erfarenhet/senioritetsnivå

 • Flytande kunskaper i svenska, i tal och skrift
 • Erfarenhet av tidigare driftssättningar av lönesystem och migreringsprocesser
 • Djup kunskap och erfarenhet av systemförvaltning av lönesystemet HR plus 8 samt lön och kollektivavtal.
 • Förståelsen för både IT- och verksamhetsperspektiv
 • Erfarenhet av att delta i tester
 • God förmåga att navigera i komplexa, stora organisationer med många intressenter
 • God samarbetsförmåga genom att vara lyhörd och kommunicera på ett konstruktivt sätt
 • Drivande, pragmatisk och strukturerad person med högt driv och förmågan att få saker att hända genom engagemang, nytänkande och lösningsfokus
 • Förmågan att driva frågeställningar framåt även om förutsättningarna inte är helt klara
 • Erfarenhet av att deltagit i tidigare implementationsprojekt av SuccessFactor eller Medvind är en merit.