Open

informationssäkerhets- och dataskyddskonsult

Posted 8 months ago by Mathew Edwards
Lund, Lund Municipality, Skåne County, Sweden
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Implementerar med hjälp av Oracle ett digitalt vårdsystem, Skånes Digitala Vårdsystem (SDV), för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. För mer information om SDV, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

SDV söker nu en informationssäkerhets- och dataskyddskonsult inom programmets Regelefterlevnadsgrupp. Resursen kommer att vara en del av ett team som genomför informationssäkerhetsriskanalyser och DPIA (konsekvensbedömning) för programmets leveranser. Informationssäkerhets- och dataskyddskonsulten ska i samråd med förvaltningens ordinarie samordnare delta i informationsklassningar och riskanalyser och i förekommande fall leda konsekvensbedömningar. Detta kommer att ske ihop med programmets övriga informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare samt riskanalys-ledare.

Rollen ska stötta SDVs programledning i informationssäkerhets- och dataskyddsfrågeställningar på strategisk nivå, samt vara en drivande och kommunicerande part vid samarbete med Region Skånes övriga förvaltningar.

För att lyckas i rollen ska du:

Ha erfarenhet av praktiskt dataskyddsarbete och en god förståelse för riskhantering ur ett informations- och IT-säkerhetsperspektiv
Ha kunskap och erfarenhet av informations-klassningar, riskanalyser och konsekvensbedömningar
Ha erfarenhet av att ha arbetat med informations-säkerhet och dataskydd baserat på gällande metoder och ramverk som exempelvis ISO 27000, samt ha kunskap om relevant lagstiftning såsom dataskyddsförordningen (GDPR) och NIS-direktivet
Ha kunskaper i övrig nationell lagstiftning som påverkar behandlingen av personuppgifter inom hälso och sjukvård, (exempelvis patientdatalagen) samt kunskap och erfarenhet av arbete med teknik och informationsteknologi
Utöver detta är det är viktigt att du har lätt för att kommunicera på anpassad nivå i förhållande till mottagarens roll och förkunskaper. En pedagogisk förmåga kombinerat med förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift är en förutsättning. Du bör även ha erfarenhet av att leda projekt, processer och/eller förbättringsarbeten i offentlig verksamhet.

Fysisk närvaro i Lund krävs till cirka 50 %.