Open

Software Engineering

Posted 10 months ago by Mathew Edwards
vesteras
Application deadline closed.

Job Description

Vår kund tillhandahåller sedan många år tillbaka ett mätsystem för kraftmätning inom metallindustrin och pappersindustrin. Detta mätsystem består av en lastcell som sitter i processen och en elektronikenhet för matning, signalbehandling, användargränssnitt och kommunikation med omvärlden.
Nuvarande elektronikenhet har funnits på marknaden under många år och därför har ett produktprojekt nu startats för att ta fram en ersättare. I detta projekt så ersätts alla aktiva komponenter i elektroniken med nya moderna motsvarigheter, vilket inkluderar mjukvaruplattformen. I samband med uppgradering av elektroniken så kommer den bland annat att få en översyn av användargränssnittet. Den kommer också att förses med två nya kommunikationsprotokoll som efterfrågas av marknaden.

Det arbete som är aktuellt gäller följande områden:
Sätta upp erforderliga utvecklingsmiljöer
Läsa in sig på funktionaliteten och struktur/arkitektur för systemet
Delta i framtagning av businesslogik i applikationsmjukvaran
Delta i framtagning av komponenter i applikationsmjukvaran
Delta i definition av gränssnitt mot PL-delen i systemet
Genomföra kodgranskning, enhetstester, integrationstester och tester på målsystemet
Support till andra delar av projektet där det behövs olika typer av mjukvaruverktyg
Dokumentation (funktionsbeskrivning, konstruktionsbeksrivning)
Support till testteamet med att sätta upp systemet

Hjärtat i systemet är en System-On-Chip lösning (AMD/Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC) som innehåller både en FPGA-del (PL) och en CPU-del (PS). Applikationsprogramvaran kommer att skrivas i C++ och kör i VxWorks.

Vi söker en person med gedigen erfarenhet av utveckling av mjukvara med realtidsprestanda till industriella produkter med inbyggda processorer. Personen behöver vara självständig, systematisk, strukturerad och ansvarstagande.
Erfarenhet av C++ och VxWorks är meriterande. Erfarenhet av Zynq UltraScale är särskilt meriterande.