Open

Projekt Ledare

Posted 8 months ago by Mathew Edwards
stockholm
Application deadline closed.

Job Description

Vi söker en projektledare som kan vidareutveckla våra processmätetal.

Våra huvudprocessägare inom Resenärs- och Flygoperativa processen på samtliga flygplatser har beslutat vilka mätetal som våra processtavlor ska innehålla samt att vi ska arbeta med styrdiagram vid visualiseringen. Våra processtavlor ska vara molnbaserade och mätetalen automatiserade. Dessa mätetal ska nu definieras i detalj och utvecklas. Detta betyder arbete med att identifiera datakällor och definiera mätetalen (och hur dessa ska visualiseras).

Vi har behov av en resurs som kan driva arbetet med mätetalen framåt. Detta betyder att tillsammans med aktuella processägare, kravidentifierare inom BI samt BI-utvecklare:

identifiera datakällor
definiera processmätetal
ta fram förslag till visualisering av mätetal
sätta tidplan för utrullning av mätetal för respektive tavla inom Flygoperativa och Resenärsprocessen
ta fram material för kommunikation angående status för utvecklandet av mätetal

Som person är du strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du är en god kommunikatör som jobbar målinriktat och kan driva arbetet framåt.

Kompetenskrav:
Goda kunskaper inom XLPM eller liknande projektmodell
Minst 5 års erfarenhet som projektledare
Fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av processutvecklingsarbete
Fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av att ta fram mätetal för processer, genomföra analyser kopplat till processmätetal samt processförbättringsarbete
Tidigare erfarenhet av flygbranschen