Open

Nätverkstekniker – Plattform

Posted 8 months ago by Mathew Edwards
Stockholm, Solna kommun, Stockholm County, Sweden
Apply Now

Apply for this job

Job Description

IT-avdelningen har ett övergripande ansvar för att erbjuda användarvänliga, ändamålsenliga och stabila IT-tjänster till universitetets olika verksamhetsdelar.
Avdelningen är mitt i ett omfattande förändringsarbete som syftar till att öka vår förmåga att effektivt driva utveckling/förvaltning som ger mesta möjliga verksamhetsnytta.
Förändringsarbetet innebär att vi utvecklar hur kunden samarbetar och organiserar våra uppdrag, samt att de utvecklar våra arbetssätt och metoder.
Nätverkstekniker kommer arbeta i ett team som förvaltar och utvecklar universitets omfattande IT-nät som sträcker sig långt utanför universitetsområdet.

Som erfaren nätverkstekniker kommer konsulten ha varierande arbetsuppgifter:
Konsulten kommer

• att arbeta i en storskalig driftmiljö med ca 800 servrar.
• att arbeta både proaktivt med att utveckla befintliga nät, verktyg och metoder och reaktivt med att lösa incidenter.
• att få möjlighet att arbeta i en kreativ miljö tillsammans med kompetenta kollegor, och bidra till att stödja universitetets kärnverksamhet inom utbildning och forskning.

Kompetenskrav

Konsulten ska ha relevant akademisk utbildning, exempelvis inom systemvetenskap eller motsvarande kunskap införskaffad på ett sätt som arbetsgivaren bedömer är likvärdig.
Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta som nätverkstekniker i en storskalig IT-infrastruktur.
Konsulten ska ha god kännedom om hårdvara och hantering av switchar, routers, brandväggar samt DNS/DHCP.
Konsulten ska ha god erfarenhet av arbete med BGP.
Konsulten ska ha god erfarenhet av VPN-lösningar och WLAN
Konsulten ska kunna uttrycka sig väl på svenska, både i tal och skrift.
Konsulten ska ha erfarenhet av avancerad teknisk problemlösning.
Önskvärd kompetens
Konsulten bör ha erfarenhet av att jobba med Lastbalansering, främst F5 BIG-IP LTM.
Konsulten bör ha erfarenhet av att jobba med 802.1x (dot1x).
Konsulten bör ha erfarenhet av att jobba med EVPN och VXLAN.
Konsulten bör ha erfarenhet av att jobba med Anycast och ECMP.
Konsulten bör ha erfarenhet av att jobba med versionshantering såsom Git och svn.
Konsulten bör ha erfarenhet av att jobba med infoblox (DNS och DHCP)
Konsulten bör ha erfarenhet av att jobba med säkerhetsarbete och design av nätverksmiljöer.
Konsulten bör ha erfarenhet av automatisering och stödsystem, inriktning på Python eller motsvarande.