Open

Dataskyddsbedömning och inventering

Posted 8 months ago by Mathew Edwards
Stockholm, Solna kommun, Stockholm County, Sweden
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kunden hanterar omfattande IT-system med medlemsuppgifter och dess IT-miljöer & flöden är komplexa. Även om kunden inte är en myndighet, står de inför krav och ansvar jämförbara med offentliga institutioner med tanke på den mängd och känslighetsgrad av personuppgifter som hanteras. De agerar som personuppgiftsbiträde med betydande inflytande över personuppgiftsbehandlingen

Kunden står inför en betydande utmaning när det gäller att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) och behöver hjälp med att bedöma och prioritera deras centrala gemensamma system samt genomföra konsekvensbedömningar för dessa. Vi söker därför en erfaren konsult som kan assistera kunden med följande:

Arbetsuppgifter: 

1.    Inventering: Genomföra en grundlig inventering av kundens IT-system, flöden och processer för att identifiera områden som kräver konsekvensbedömning i enlighet med GDPR.

2.    Bedömning: Utvärdera de insamlade uppgifterna för att fastställa vilka system och flöden som har högsta prioritet för konsekvensbedömning.

3.    Tidsåtgång och kostnad: Uppskatta den tid och kostnad som krävs för att genomföra konsekvensbedömningarna och föreslå en genomförbar plan.

Kvalifikationer: 

·       Erfarenhet av dataskyddsförordningen (GDPR) och konsekvensbedömningar.

·       Kunskap om dataskyddsförordningen och svenska dataskyddsbestämmelser.

·       Förmåga att samarbeta med kundens team och driva projekt framåt.

·       God analytisk förmåga och noggrannhet i dokumentation.

·       Kommunikationsförmåga för att presentera resultat och förslag.