Open

Enhetschef

Posted 9 months ago by Mathew Edwards
goteborg
Application deadline closed.

Job Description

Vi söker en enhetschef inriktad mot IT-infrastruktur med start snarast och under hela 2023.

Vi är under transformation mellan sourcing-partners. En förutsättning för att kunna genomföra vår utvecklingsstrategi och transformera oss till ett mer effektivt, snabbrörligt och kunddrivet bolag.

En viktig del av uppdraget är att samverka med verksamhetens parter för att säkerställa att varje medarbetare och kund har de IT-stöd de behöver för att effektivt utföra sina uppgifter även under denna förändringsresa.

Enheten består av 8-10 personer som arbetar med IT-infrastruktur leveransen inom koncernen. Tjänsteområdena inom enheten är telefoni, servicedesk, IT-arbetsplats, datacenter och integrationer.

Arbetsuppgifter:
• Leda enhetens löpande verksamhet, genom att stötta medarbetarna och skapa förutsättningar för enhetens leverans.
• Budgetera och löpande följa upp enhetens ekonomi.
• Ingå i avdelningens ledningsgrupp.
• Bidra till både enhetens och avdelningens verksamhetsutvecklande arbete.
• Ta fram beslutsunderlag till IT-beslutsråd och koncernledning rörande IT-förändringar.