Open

Systemutvecklare Java

Posted 6 days ago by Marita Ellberg
Sundsvall/Remote
Application ends: 2023-02-01
Apply Now

Job Description

Uppdragsbeskrivning

CSN:s har behov av att förstärka projektet OSS (Omställningsstudiestöd) med en till två Seniora Systemutvecklare Java med hög kompetens och lång erfarenhet.

Projekten kommer att använda ett agilt arbetssätt, Scrum /Kanban.

Uppdraget kommer att innebära kompetensöverföring till CSN:s personal.

 

Ska-krav – Förtydliga i bifogad kompetensmatris. OBS – Denna ska bifogas tillsammans med CV på svenska för att ansökan ska anses som komplett

 • ha erfarenhet av att arbetat som Systemutvecklare i minst 10 år,
 • ha erfarenhet av att ha jobbat agilt (Scrum, Kanban),
 • ha erfarenhet av att varit Systemutvecklare i minst 3 år inom IT-organisationer och/eller myndigheter (med minst 100 anställda) under det senaste 7 åren,
 • kunna tala och skriva flytande svenska

 

Bör-krav – Förtydliga i bifogad kompetensmatris. OBS – Denna ska bifogas tillsammans med CV på svenska för att ansökan ska anses som komplett

 • Konsulten bör kunna vara på plats på CSN HK i Sundsvall minst 3 dagar per vecka.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av automatisering med hjälp av Jenkins.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att ta fram riktlinjer och standarder avseende referensapplikationer.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att leda och driva arbete i uppdrag som Lead developer, uppdragsledare eller liknande.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att ha arbetat med Spring Boot.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med Angular.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med RabbitMQ.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med JPA.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med containerplattformen OpenShift.