Open

Senior Javautvecklare

Posted 6 days ago by Marita Ellberg
Sundsvall/Remote
Application deadline closed.

Job Description

CSN:s har behov av att förstärka projektet OSS (Omställningsstudiestöd) med en till två Seniora Systemutvecklare Java med hög kompetens och lång erfarenhet.

Projekten kommer att använda ett agilt arbetssätt, Scrum /Kanban.

Uppdraget kommer att innebära kompetensöverföring till CSN:s personal.

Distansarbete kan medges, men konsulten ska kunna vara på plats på CSN HK i Sundsvall minst en gång per månad.

Kompetenskrav
− ha erfarenhet av att arbetat som Systemutvecklare i minst 10 år,

− ha erfarenhet av att ha jobbat agilt (Scrum, Kanban),

− ha erfarenhet av att varit Systemutvecklare i minst 3 år inom IT-organisationer och/eller myndigheter (med minst 100 anställda) under det senaste 7 åren,

− kunna tala och skriva flytande svenska.

Önskvärd kompetens
Konsulten bör kunna vara på plats på CSN HK i Sundsvall minst 3 dagar per vecka.

Konsulten bör ha erfarenhet av automatisering med hjälp av Jenkins.

Konsulten bör ha erfarenhet av att ta fram riktlinjer och standarder avseende referensapplikationer.

Konsulten bör ha erfarenhet av att leda och driva arbete i uppdrag som Lead developer, uppdragsledare eller liknande.

Konsulten bör ha erfarenhet av att ha arbetat med Spring Boot.

Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med Angular.

Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med RabbitMQ.

Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med JPA.

Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med containerplattformen OpenShift.