Open

Software Developer

Posted 1 week ago by Marita Ellberg
Gothenburg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi har behov av seniora konsulter med erfarenhet av testsystemsutveckling inom området för mikrovågsteknik & digitalteknik.
Centralt inom vår verksamhet är mätteknik inom dessa områden och detta är en viktig kompetens att besitta.
Våra testlösningar är realiserade med utvecklingsverktyget LABView och vi ställer krav på stor erfarenhet inom detta område.

Testobjekten är komplexa produkter, allt från kretskort och kassetter upp till delsystem och system, DC-50 GHz.

Arbetsuppgifterna i våra agila team omfattar:
• Systemdesign
• Elektronikutveckling
• Programvaruutveckling
• Verifiering av egenutvecklade testutrustningar

Konsulten kommer ingå i ett av våra agila utvecklingsteam med både seniora och juniora utvecklare som tillsammans ansvarar för att utveckla en helhetslösning baserat på vårt testplatformskomcept.

Kompetenser:
Stor erfarenhet inom området för Mikrovåg & Digitalteknik, både hård och mjukvara.
LABView.
Centralt är erfarenhet av mätteknik inom dessa områden (mikrovågsteknik & Digitalteknik).

Uppdraget kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet.