Open

LÖSNINGSARKITEKT BANK

Posted 1 month ago by Marie Johansson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget innebär att ta ett helhetsansvar för arkitekturen på tvärs av team, tåg och linjeorganisationer. I tillägg till att arbeta tätt med de team som utvecklar lösningen, behövs det samarbeten med till exempel bankens produktområden, ekonomiavdelningen och olika rapporteringsfunktioner

  • Driva och utveckla arkitekturen inom flera plattformar.
  • Delta i det gemensamma arkitekturarbetet som drivs i tågets arkitekturteam.
  • Driva arkitekturfrågor för att möjliggöra en effektiv förflyttning av funktioner i befintligt till nytt system.
  • Stödja teamen i design och arkitekturfrågor samt utveckla plattformernas förmåga utifrån bankens långsiktiga arkitekturmål.

 

Required competence

  • Lösningsarkitekt med erfarenhet av att ta fram lösningar där många team, beroenden och aktörer ingår samt en förmåga att tillsammans med andra arkitekter hitta långsiktigt hållbara lösningar på komplexa problem.
  • God förståelse av bank och finans och kan agera brygga mellan affären och utvecklingsteamen.
  • Strukturerad och analytisk, god kommunikatör med förmåga att förankra och samarbeta.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska språket i både tal och skrift.