Closed

Verksamhetsutvecklare med erf. inom tillgänglighet

Posted 1 month ago by Karolina Edensten
Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget innebär att ta fram ett lösningsförslag som beskriver hur CSN kan tillgänglighetsanpassa in- och utdata som idag presenteras för kund i form av PDF-filer. Med in- och utdata menas filtyper som hämtar information från våra IT-system för att sedan skapa PDF-filer. När detta lösningsförslag finns framtaget kan CSN planera ett genomförande och starta arbetet att tillgänglighetsanpassa in- och utdata.

Arbetet kommer att bedrivas tillsammans med verksamhetsrepresentanter på CSN och kortare avstämningar ska även göras med CSN:s Systemutvecklare, IT-arkitekter med flera.

Det är viktigt att konsulten har både verksamhets- och IT-förståelse samt förmåga att skriva bra rapporter som är förståeliga och användbara utifrån både verksamhets- och IT-perspektiv.

Uppdraget kan komma att innebära kompetensöverföring till egen personal.

 

Kompetenskrav

  • Erfarenhet av att arbetat i uppdrag med utvärdering och tillgänglighetsanpassning av PDF:er någon gång under de senaste 2 åren,
  • Minst 2 års erfarenhet av att arbetat med verksamhetsutveckling med koppling till krav från IT och verksamhet under de senaste 4 åren,
  • Erfarenhet av att skrivit minst 3 utredningar, förstudierapporter eller liknande under de senaste 6 åren,
  • Erfarenhet av att lett arbetet med förstudie och framtagande av rapporter/förstudierapporter i samverkan mellan verksamhet och IT inom en större IT-organisation och/eller myndighet (med minst 100 anställda) under de senaste 5 åren,
  • Kunna tala och skriva flytande svenska.