Closed

Konsolidering av budget/prognosdokument i Excel

Posted 3 months ago by Karolina Edensten
Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Riksteatern söker en konsult för programmering, sammankoppling och konsolidering av budget/prognosdokument i Excel online.

Riksteatern bygger en hel del själva och behöver stöttning i nedanstående:
Budgetverktyget byggs och ska användas i Excel online och läggas i vår Sharepointlösning, enkelhet är viktigt!
Konsolidering av användarnas ca 40 exceldokument mot två masterdokument
Programmering av kopplingar mellan de olika dokumenten
Programmering av makro för uppdateringar av data
Kontroll och hantering av användarrättigheter för känsliga data såsom löner
Stötta i bygge av användargränssnitt och admingränssnitt
Dokumentation av verktyget, dess kopplingar och funktioner
Bygga makro/funktion för att skapa upp nya dokument
Stöd i vår projektledning.

Uppdraget kan med fördel genomföras av en junior resurs med stöd av en senior konsult.

Top Skills
Högskoleutbildning i ekonomi (inkl redovisning) och teknik
Kompetens inom excel online programmering/konsolidering
Erfarenhet av sharepoint