Closed

DevOps Konsult

Posted 4 months ago by Karolina Edensten
Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kundens e-handel har ökat, för att hinna med i driften och få in högre kompetens inom området söker man nu en DevOps-konsult omgående.
Man kommer sitta i ett utvecklingsteam som heter golden gate, driftar e-handeln och plattformen inom AWS. Teamet sköter driften och jobbar med automation, CI/CD- jenkins, operativt, men också jobba tekniskt.  Viktigt att man har en förståelse för drift, man behöver kunna ha hand om utveckling och drift och ha erfarenhet av båda sedan tidigare.

Infra, nätverk och allt runt automation automatiserat, driva frågor kring migrering och databas.
Måste ha jobbat i en liknande roll i 3 år. (AWS minst 3 år)

 

Kompetenskrav

  • AWS – infrastruktur, nät, säkerhet
  • CI/CD – Jenkins, ELK-stack
  • Utvecklarerfarenhet
  • Allmän förståelse för Windows och Linux

 

Fördel om personen har

  • Hybriserfarenhet
  • Kodning, e-handel

 

 

Språkkrav 

  • Svenska

 

 

Personliga egenskaper 

  • Driven
  • Positiv
  • Vilja att lära ut till andra, inte vara rätt för nya saker och kunna ta hjälp av andra, lagspelare.