Closed

Systemutvecklare E-tjänst

Posted 3 weeks ago by Karolina Edensten
Lund
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund har idag en e-Tjänst för att söka bygglov. Efter genomförda användartester av befintlig e-Tjänst så vill kund nu bygga om befintlig e-Tjänst. En tydlig kravbild är framtagen och nu återstår arbetet med att bygga själva e-Tjänsten.

E-tjänsten ska byggas i Slutkundens gemensamma e-Tjänsteplattform som bygger på Sokigos e-tjänsteplattform Abou.
Till arbetet att bygga den nya e-Tjänsten behöver nu vår kund en e-Tjänstebyggare som under kommande månad kan bygga den nya e-Tjänsten.

Skallkrav

Erfarenhet av att bygga e-Tjänster/formulär.
Ha förståelse för komplexa strukturunderlag och självständigt kunna arbeta utifrån dem.


Meriterande krav
Erfarenhet av Abou och koda i:

  • Python
  • Javascript 
  • C-sharp
  • .Net