Closed

Testare

Posted 8 months ago by Karolina Edensten
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kunden söker nu en testare, primärt för tester rörande det egenutvecklade systemet NYPS byggt i Java. Som testare kommer du få stöd av en testcoach. Tillväxtverket är mitt uppe i utveckling av stöd för korttidsarbete där de vill utveckla sin förmåga till test och testautomatisering. Strategiskt jobbar de tillsammans för att ständigt förbättra tekniker, arbetssätt och metoder. Deras system är integrerade med interna och externa gränssnitt, vilket ökar komplexiteten i deras testfall.

De ser att testautomatisering är en ytterst viktig möjliggörare för att de ska kunna leverera och hålla sina deadlines. Du kommer att arbeta i ett tvärfunktionellt team. De tar ett gemensamt ansvar för förvaltning, nyutveckling och planering, där de försöker arbeta inom en DevOps context.


Uppdraget omfattar 

 • Granska krav och teknisk design, dvs kommer dessa uppnå en bra kvalitet och att den tekniska lösningen är testbar
 • Ge information på relevant testdata, men även skapa sådant själv
 • Skriva testspecifikationer och relevanta testfall, samt utföra testfall vilket kan innehålla:
 • Utveckla och underhålla automatiska tester, skrivna med hjälp av API testverktyg
 • Exekvera olika typer av manuella och semi-automatiska tester
 • Statisk kodanalys
 • Utforskande testning och proaktivt felsökande
 • Utföra tester på enskilda user stories, integrationstester, funktionstester, systemtester, acceptanstester och regressionstester
 • Samarbeta med andra testresurser, i andra system
 • Sammanställa testresultat och rapportera
 • Arbeta nära utvecklare och andra testare, på ett prestigelöst sätt
 • Vara med och utveckla arbetssättet i teamet 

Kunden ställer stora krav på att konsulten själv ska ha utfört och haft motsvarande ansvar i liknande projekt med testautomatisering, samt till stor del lyckats med dessa uppdrag.


Skallkrav 

 • Skall ha god erfarenhet och förståelse i arbete med API-testverktyg 
 • Skall ha god kunskap om testmetodik för egenutvecklade applikationer 
 • Skall ha kunskaper och praktisk erfarenhet inom testautomatisering med kunskaper och praktisk erfarenhet av att bygga och/eller underhålla testramverk 
 • Skall vara erfaren med att hitta fel (bugganalys och felutpekning), samt säkra kvalitet i applikationer i god tid inom projekt genom funktionella tester 
 • Skall ha förståelse för och erfarenhet av krav- och testanalys 
 • Skall ha goda kunskaper i svenska. Det är viktigt då all dokumentation sker på svenska 

 

Börkrav 

 • Bör ha utvecklarbackgrund 
 • Bör ha erfarenhet av java-programmering eller annat objektorienterat programmeringsspråk 
 • Bör kunna genomföra kodgranskningar 
 • Bör ha erfarenhet av att testning av micro services och dess integrationer med andra system 
 • Bör kunna hantera olika miljöer, som testmiljö och produktionsmiljö 
 • Bör ha arbetat dom senaste 3 åren i agila team 
 • Bör ha testautomatiseringskunskap via SOAP UI eller Ready API