Closed

Systemutvecklare med inriktning AI och Machine Learning

Posted 3 months ago by Karolina Edensten
Sundsvall
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Konsultens huvudsakliga arbete fokuserar på systemutveckling med inriktning mot Artificiell intelligens (AI) och Maskininlärning (ML).

Arbetet bedrivs i ett agilt team med stort eget ansvar. Arbetet präglas av samarbete och dialog inom och utanför det egna teamet. Konsulten kommer vara delaktig i hela kedjan från tidig datainsamling, dataanalys och kravställning vidare till design, modellträning, utvärdering, test och implementation.

 

I det agila teamet arbetar konsulten dagligen med: 

 • Utveckling initierad av kundens verksamhet och kundens externa kunder.
 • Ständiga förbättringar för att öka kvalitet och effektivitet.
 • Omvärldsbevakning och utforskande arbete inom AI/ML-området.
 • I initiala skeden undersöka och utvärdera hypoteser till AI/ML arbete. 
 • Stötta andra inom- och utanför teamet samt bidra med kompetensstöd inom AI/ML-området.

 

En annan viktig del av utvecklingsarbetet handlar om att bygga för kvalitét och automatisering, där fokus på agilt arbetssätt, testdriven utveckling (TDD), beteendedriven utveckling (BDD), Continuous Integration och Continuous Deployment är centrala.

 

Andra arbetsuppgifter som ingår i uppdraget är: 

 • Utveckling av Microservices.
 • Dataanalys.
 • Träna AI/ML-modeller.
 • Framtagande av lösningar baserade på ML/AI.
 • Bygga för ML-pipelines.
 • Natural Language Processing (NLP) och språkmodeller för att lösa AI/MLuppgifter.
 • Utveckling i Python eller andra moderna språk samt användning av containerteknik. 

 

Verktyg som kan förekomma i arbetet hos kunden är Jira/Confluence/Tensorflow/Docker/Kubernetes/Kafka/WSO2/SAS.

Konsulten ska utföra arbetet enligt kundens beslutade modeller och metoder vilket bland annat innebär att arbeta agilt.