Closed

Krav/Testledare

Posted 8 months ago by Karolina Edensten
Sundsvall
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi söker en kravanalytiker som även kan agera testledare under en period till projektet Personuppgifter från SKV. I projektet ingår för kravarbetet en Kravfångare och för test två Testare. Ett agilt arbetssätt, Scrum/Kanban kommer att tillämpas.
Uppdraget kan även innebära att ta rollen Scrummaster inom projektet.

 

 • leda kravfångstarbete i workshopform,
 • leda och genomföra kravgranskningsaktiviteter,
 • agera metodstöd i kravfångstarbetet,
 • stötta teamet i det agila arbetet,
 • stödja Testare inom projektet gällande metodik och arbetssätt,
 • dokumentera kravarbetet i kravspecifikationer,
 • bryta ner verksamhetskrav till Epics, User Stories och mer systemnära krav,
 • ta fram användningsfall, acceptanskriterier, flödes- och dialogbeskrivningar.
 • Processmodellera. 

Uppdraget kräver en Kravanalytiker som är driven och kan vägleda övriga medarbetare i metodiken gällande krav och även test.
Uppdraget kan komma att innebära kompetensöverföring till egen personal.

 

Kompetenskrav 

 • ha erfarenhet av att arbetat med kravfångst i minst 5 år
 • ha erfarenhet av att under 2 år under de senaste 5 åren ha arbetat med att leda och driva arbetet med kravfångst i projekt där arbetet även
 • har inneburit att organisera, dokumentera och kommunicera kraven till berörda (beställare, utvecklare och testare)
 • ha erfarenhet av att under 2 år under de senaste 5 åren arbetat med identifiering och analys av verksamhetens behov och därefter omsatt
 • dessa till mer detaljerade krav (till exempel genom att bryta ner krav till Epics, User Stories, användningsfall och dialogbeskrivningar)
 • ha erfarenhet av att leda kravfångstarbete i workshopform (kravinsamling, kravgranskning, presentationer)
 • ha erfarenhet av att varit Testledare
 • ha erfarenhet av att arbeta med verktyget Jira eller liknande verktyg
 • kunna tala och skriva flytande svenska.

Önskvärd kompetens 

 • REQB/IREB certifierad inom kravhantering
 • Certifierad Scrummaster