Closed

UTVECKLARE C#

Posted 4 months ago by Karolina Edensten
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund är en bank och för deras räkning söker vi nu en utvecklare. I korta drag är syftet med uppdraget att förvalta Kundbilden och Ny affär. Men även vara med på bankens resa att förflytta sig mot ny teknik dvs Salesforce.
I din roll kommer du att tillhöra området som ansvarar för utveckling och förvaltning av systemlösningar gällande Customer Relationship Management, vilket innebär systemlösningar för att se kundengagemang och kundinteraktioner. Vi arbetar agilt i tvärfunktionella team med ett nära samarbete med affären.

Uppdraget innebär utveckling av Kundbilden och Ny Affär som är viktiga IT-stöd i bankens svenska kontorsrörelse. Utvecklingen sker primärt i Delphi (f.n. version 10.3 Rio) i Embarcadero IDE. Arbetet består också av utveckling av middleware i C#, och delvis även C++, i Visual Studio (f.n. .Net Framework 4.5.2 och VS 2019).

 

Kompetenskrav

Minst 3 års erfarenhet av Delphi och/eller C# och .Net-utveckling.

 

Meriterande

C++ Källkodhantering i GIT/Bitbucket/Tortoise. Kommunikation genom SOAP (SMAP) och REST-tjänster. Kommunikation genom COM/DCOM. LINQ, Generics och eventuellt även regular expressions. Enhetstester med NUnit (f.n. version 2.6.2). JAVA.
Agilt arbetssätt. Teamspelare. Gilla förändringar.