Closed

Två lösningsarkitekter till Försvarsmakten i Enköping

Posted 4 months ago by Karolina Edensten
Husqvarna
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi söker efter 2 st Lösningsarkitekter med erfarenhet av arkitekturarbete inom HR-områdetTVK Ledsyst Systemproduktionsavdelning har i uppgift att leda utvecklings- och förändringsarbeten avseende FM ledningssystem, ansvara för licenser och externa avtal samt svara för design av ledningssystemet.
Försvarsmaktssystemsektionen har utvecklings- och vidmakthållande ansvar samt tekniskt designansvar för tilldelade informationssystem inom myndigheten, främst inom områdena affärssystem (PRIO/SAP), personalsystem och portaler. Sektionen arbetar agilt enligt ramverket SAFe och har flera team inom olika områden. Då såväl sektionen som arbetsformerna är under uppbyggnad sker resursförstärkning och kompetensuppbyggnad löpande och förändringstakten är relativt hög. Sektionen bemannas av en mindre grupp anställda medarbetare och förstärks med konsultstöd i de olika teamen utifrån behov och efterfrågan.Uppdraget omfattar:
Uppdraget består i att delta i ett agilt team i arbete kring design, vidmakthållande och utveckling av Försvarsmaktens ledningssystem, inom området affärssystem, Ekonomi och andra administrativa system som myndigheten har behov av. I rollen som Lösningsarkitekt ska konsulten leda designarbetet i analyser och förstudier med kartläggning av befintliga systemlösningar samt förslag för framtida implementationer av systemlösningar.Arbetsuppgifter:
Framtagning av lösningsförslag och målbild för framtida system-landskap för att stödja administrativa verksamheten inom Försvarsmaktens myndighetsutövande.
Då TVK Ledsyst eftersträvar att nyttja tillgänglig kompetens där den behövs bäst, över tid, kan konsulten komma att nyttjas i andra uppdrag och projekt inom TVK Ledsyst där konsultens kompetens erfordras.
Skallkrav

Meriterande
Konsult bör ha minst sex (6) månaders arbetserfarenhet av designarbete enligt metoden “Design Thinking”. : Ja
Konsult bör ha minst sex (6) månaders arbetserfarenhet av agila ramverket SAFe. : Ja
Konsult bör ha minst sex (6) månaders arbetserfarenhet av arbete i verktyget Visio. : Ja
Konsulten bör ha minst ett (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av arkitekturarbete inom admin- eller ekonomiområdet. : Ja
Konsult bör ha ett (1) års arbetserfarenhet av att leda designarbete enligt agila metoder. : Ja
Konsult bör ha minst ett (1) års sammanlagd arbetserfarenhet av arkitekturarbete i Microsoftmiljön Azure och dess relaterade tjänster. : Ja

Top Skills
Minst 5 års arbetserfarenhet inom lösningsarkitektur och goda kunskaper om bakomliggande teorier och/eller principer. : Ja
Konsult ska ha minst fem (5) års arbetserfarenhet av arbete som Lösningsarkitekt. : Ja
Konsult ska ha minst två (2) års arbetserfarenhet av arkitekturarbete inom HR-området. : Ja
Konsult ska ha arbetserfarenhet av MS Office. : Ja
Konsult ska ha god kommunikationsförmåga/social förmåga : Ja