Closed

Testledare Bank

Posted 8 months ago by Karolina Edensten
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

 • Ansvarig för att mäta kvaliteten enl. godkännandekriterierna.
 • Mäta kvaliteten i alla testaktiviteter och testnivåer.
 • Att vara väl informerad om innehållet i kraven och tidsplanen för aktiviteter i projektet.
 • Ansvarig för all testdokumentation.
 • Organisera och leda, planera, samordna och följa upp och testarbetet.
 • Övergripande ansvarig för testimplementering och testgenomförande i samarbete med andra involverade teamen.
 • Ansvarig för att informera och följa upp alla testaktiviteter inom testgruppen Administration av avvikande testresultat och rättning.
 • Även ha ett nära samarbete och tillsammans med testledarna för Bokföring mfl ansvara för helhetstester över hela processen.
  Syfte: Tester med att införa kundavgiftsreskontra samt skapa ett integrationslager med samband till interna system. 

 

Kompetenskrav 

 • Erfarenhet från liknande roll samt av att arbeta med test/kravsäkring i agilt projekt.
 • Planering och strukturering av olika testaktiviteter.
 • God kunskap och erfarenheter om testarbete, testmetodik och testverktyg.
 • Gärna erfarenheter och kompetens om ERP-system och Ekonomisystem (Kundreskontra, Fakturering/ Kundfakturahantering m.m.).Det viktigaste är att konsulten har teknisk testkompetens kring tester och testplanering.