Closed

Systemutvecklare/Testare

Posted 10 months ago by Karolina Edensten
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Utveckling, förvaltning, test och felsökning av applikationer som vänder sig till vårdpersonal.

 

Kompetenskrav:

  • Konsulten ska uppnå kompetensnivå 4 i aktuell roll (se kompetensmatris för definition)
  • Goda kunskaper om webservices, både SOAP och REST, samt integration mot dessa.
  • Vana att arbeta i och administrera såväl Windows som UNIX-/Linuxmiljö.
  • Erfarenhet från transaktionsorienterade system skrivna i programmeringsspråken Python.
  • Goda kunskaper i MongoDB, Elasticsearch, MS SQL 
  • Erfarenhet av att använda Subversion, GIT och Azure Devops för hantering av källkod. 
  • Kunskaper i utveckling av system för och administration av NginX.
  • Kunskaper i HTML, XTML/CSS, JquerySQL, JavaScript, Nuxt.js, Node.JS, WCAG 2.0 
  • Test, kunskaper i Python behave, Cucumber, Cypress
  • Vana att arbeta Agilt enligt metodiken SCRUM och med testdriven utveckling.

 

Meriterande kompetens:

Tidigare arbete med läkemedelrelaterade beslutsstöd.