Open

Systemutvecklare Java

Posted 3 weeks ago by Karolina Edensten
Stockholm
Apply Now

Job Description

Registersystem är en del av sektionen Utredning, lagföring och forensik hos Polismyndighetens IT-avdelning. Vi utvecklar och förvaltar ett antal olika system och register som stödjer den brottsutredande och brottsbekämpande verksamheten. Vi söker nu en senior systemutvecklare med agil profil till vårt godsteam, som bland annat förvaltar ett nytt system för finansiella frågor gentemot banker, ett system för elektronisk övervakning (fotboja) samt ett egenutvecklat Hittegodssystem.

Vi arbetar i huvudsak inom de tekniska plattformar som bygger på Linux, MySQL, Oracle, JBoss och Java. Integrationerna mellan våra system och andra kringliggande system sker med hjälp av tekniker som JMS (Java Message Service) och webservices SOAP (Simple Object Access Protocol)/RESTful Web Services. Utvecklingsmiljön är i huvudsak Windows.

Polismyndigheten följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, vilket innebär hemarbete för alla arbetsuppgifter som tillåter detta, vilket stora delar av arbetet hos Registersystem gör. Vissa initiala moment vid uppdragets början behöver dock utföras på arbetsplatsen i Stockholm. Vid ändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten måste uppdragstagaren snabbt vara beredd på att ställa om till arbete i Polismyndighetens lokaler, varför det inte är lämpligt att vara bosatt på alltför långt avstånd från Stockholm.

 

Kompetenskrav:  

 • Konsulten ska minst ha tio (10) års dokumenterad erfarenhet av utveckling i Java. Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste tolv (12) åren.
 • Konsulten ska minst ha tio (5) års dokumenterad erfarenhet av att arbete med Linux under de senaste tretton (7) åren.
 • Konsulten ska minst ha fem (5) års dokumenterad erfarenhet av att arbete med Jboss utvecklingsmiljö under de senaste elva (7) åren.
 • Konsulten ska minst ha minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av SQL under de senaste tre (5) åren.
 • Konsulten ska minst ha minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av utveckling med Angular eller Angular JS, och Javascript under de senaste tre (3) åren.
 • Konsulten ska ha minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av JIRA under de senaste fyra (4) åren.
 • Konsulten ska ha minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av arbete med REST under de senaste (4) åren.
 • Dokumenterad erfarenhet från minst ett (1) uppdrag där utveckling med Bootstrap har varit en del av uppdraget.
 • Dokumenterad erfarenhet från minst ett (1) uppdrag där GIT har varit en del av uppdraget.
 • Dokumenterad erfarenhet från minst ett (1) uppdrag där Maven har varit en del av uppdraget.
 • Uppdraget ska ha haft en omfattning på minst sex (6) månader under de senaste tre (3) åren.
 • Dokumenterad erfarenhet från minst ett (1) uppdrag där Jenkins har varit en del av uppdraget. Uppdraget ska ha haft en omfattning på minst sex (6) månader under de senaste tre (3) åren.
 • Konsulten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska 

 

Meriterande:

 • Kompetens om ISO standard 20022 och/eller camt53
 • Arbetslivserfarenhet av containerteknik, exempelvis Dockers
 • Arbetslivserfarenhet av VBA-programmering
 • Arbetslivserfarenhet av MySQL databaser
 • Arbetslivserfarenhet av att skriva enhetstester (JUnit/mockito)
 • Arbetslivserfarenhet från någon av myndigheterna i rättskedjan
 • Arbetslivserfarenhet (IT-utveckling) från finansiellt företag eller kreditinstitut