Closed

Lösningsarkitekt – Bank

Posted 3 months ago by Karolina Edensten
Stcokholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Konsulten kommer att förstärka banken arkitekturfunktion och kommer främst att stötta med arkitekturkompetens i projekt men arbetet kan även omfatta linjearbete. Banken kommer under de kommande åren bedriva utveckling inom ett flertal områden. Konsulten kommer att verka som lösningsarkitekt och leda arkitekturarbetet i delar av våra förändringar.

Arbetsuppgifter
Ta fram arkitektoniska målbilder och lösningsförslag. Säkerställa att de lösningar som arkitekter tar fram inom projektet är i linje med målarkitekturen.
Kunna kommunicera arkitektoniskt material på ett pedagogiskt vis i olika format till olika intressenter både på hög nivå och detaljerad nivå.
Delta aktivt i projekt med att designa lösningsförslag och göra konsekvensbeskrivningar.
Säkerställa att projektets lösningar är dokumenterade, kommunicerade och förankrade med verksamhet, förvaltning och arkitekturfunktionen.
Verka för att bankens IT-lösningar ständigt förbättras
Ansvara för icke-funktionell kravställning

Top Skills
Vana att arbeta med en helhetssyn på arkitektur inom Bank och Finans
Föredra att arbeta i en hypotesbaserad och agil leverans av arkitektur.
Föredra och själv ha ett coachande och uppmuntrande ledarskap
Kommunikativ, driven och självgående
Erfarenhet från att verka som arkitekt i en beställarorganisation med många olika intressenter
Erfarenhet av lösningsarkitektur inom områden med höga krav på prestanda, tillgänglighet och säkerhet
Erfarenhet av att arbeta med betalningsplattformar är önskvärt
Erfarenhet av arkitektur inom spara-, låna- och betalaprocesser är önskvärt
Erfarenhet av arbete med regelverk inom bank och finans är önskvärt
Stark analytisk och kommunikativ förmåga
Positiv inställning och en stark ”kan-göra”-attityd
Kunna dokumentera arkitektur
Stark på att kommunicera lösningsförslag till både verksamhets- och IT-organisationen
Uppskattar att arbeta i samarbete med andra arkitekter kring lösningarna
Minst 5 års erfarenhet som lösningsarkitekt