Closed

Projektledare

Posted 4 weeks ago by Karolina Edensten
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi söker en utredningsledare/projektledare för befintlig utredning och kommande projekt.
Föregående projekt som pågår fram till 30/9 har produktionssatt stora delar av den nya fallissemangsdefinitionen från EBA/FI. Detta handlade i korthet om ett systemstöd för kontoren och kreditavdelningarna gällande att hantera kunder som inte betalar sina krediter i tid.

 

Nu har en utredning initierats för kommande projekt som har primärt fyra delar: 

 • Ta fram en lösning för att kunna använda en effektiv ränta i beräkningen av väsentligt anstånd istället för – som idag – aktuell skuldränta. 
 • Att ta fram en lösning för att hantera nuvärdesberäkningen av koncernens kreditreserveringar på ett maskinellt sätt.
 • Att skapa ett bättre stöd för banken att hantera handlingsplaner för engagemang med sämre rating än normalt.
 • Att titta på frågeställningar kopplade till gränsdragningen mellan riskrapporterade engagemang och engagemang med handlingsplaner samt om banken ska börja tillämpa ett samlat riskmått istället för dagens lösning, där banken tillämpar två olika riskmått. (tänkbar o påtaglig) 

 

Kommande projekt berör även: 

 • Kapitalreserver  
 • Nuvärdesreserv
 • Risker
 • Få ihop en sammanhållen process för kontoren.
 • Det som bestäms av fallissemangsregelverket dvs huvuddelen av FAL2 (nuvarande projekt som slutar 30/9)
 • Risk och förlustrapportering, som är hjärtat i DEKT (SHB system), byggt i början av 00-talet.
 • Bokföring (IFRS9-krav) 

Systemstödet utvecklas för kontoren/kreditavdelningarna globalt i banken. Lokala dialoger i MyAdmin (Athena/Minerva) kopplat till ett central cobolsystem (DEKT) i z/OS-miljö.
Vi behöver en projektledare som håller ihop detta arbete och ser till att föra det framåt. Traditionella projektledaruppgifter som arbetsledning, månadsrapporter, planering mm.