Closed

Produktansvarig

Posted 3 months ago by Karolina Edensten
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Söker en resurskonsult som kan arbeta som Produktansvarig för Utlandsbetalningar.

Rollen som Produktansvarig Utlandsbetalningar innebär att ansvara för att öka Utlandsbetalningar-affärens resultat och lönsamhet genom produkt- och erbjudandeutveckling samt omvärlds- och konkurrentbevakning för att säkerställa konkurrenskraftigt produkterbjudande.

Rollen omfattar ansvar att säkerställa representation på operativ nivå i verksamhetsförvaltningen av Utlandsbetalningar. Rollen är en del av Betala-gruppen och samverkar med övriga medarbetare i Betala-gruppen samt med kollegor inom vår Bank, bolagen och AB.

Rollen rapporterar till Chef Betala inom affärsenhet Bank. Rollen innebär att ta egna initiativ och att ha förmåga att driva kravställan tillsammans med Kravledare mot IT-nära förvaltning för att vidmakthålla och vidareutveckla produkten Utlandsbetalningar. Rollen innebär även att vara kontaktperson gentemot bankens samarbetspartner avseende Utlandsbetalningar samt att följa upp samarbetsavtalet.

 

Kompetenskrav

  • Mycket god kännedom om Utlandsbetalningar
  • Mycket god kännedom om SWIFT-standard
  • Mycket god kännedom om ISO 20022
  • Ha förståelse för AML’s påverkan på Utlandsbetalningar
  • Ha förståelse för regelverkskrav på Utlandsbetalningar
  • Erfarenhet av arbete som Produktansvarig
  • Erfarenhet av kravarbete
  • Specifikationer ska upprättas på engelska som underlag för beställning av utveckling varför mycket goda kunskaper i engelska är ett krav