Open

.Net Developer

Posted 3 months ago by Karolina Edensten
Stockholm
Apply Now

Job Description

Kunden har påbörjat en resa i syfte att föreställa oss våra äldre lösningar.
Vi omformar vårt lösningslandskap från flera Windows-applikationer som uppfyller liknande funktioner till återanvändbara webbkomponenter i Azure och en händelsebaserad arkitektur.

Arbetsuppgifter
Du förväntas dela din kunskap inom dessa områden och påverka resten av teamet. Nyutveckling kommer att göras i Azure med hjälp av mikrotjänster.
Du förväntas stödja teamet med stöd av erfarenhet och djup förståelse för programvaruteknikprinciper.
Ha stor förståelse för systemdesign, datastrukturer, objektorienterad programmering och programvaruteknik, och förstå hur man använder dem för att designa pragmatiska lösningar.
Ha erfarenhet av eventbaserad programmering / event sourcing
Ha en stark teknisk bakgrund samt vara visionär / framtidsinriktad.

Top Skills
Djupa kunskaper inom .Net och Azure