Open

Lösningsarkitekt

Posted 4 months ago by Karolina Edensten
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

I vår grupp arbetar vi med att tillhandhålla ärendehanteringssystemet PÄr (Polisens Ärende), vilket är en central förmåga som utnyttjas av många handläggare inom olika verksamhetsområden, bl.a. används systemet för att handlägga förvaltningsrättsärenden och allmänna ärenden för att leverera service till medborgare.

Polismyndigheten har i avsikt att avveckla systemet PÄr och stegvis införa/flytta funktionalitet och information till befintliga eller nyutvecklade system och är således i behov an en erfaren lösningsarkitekt för uppdraget.

Du kommer att arbeta i ett team av drivna lösningsarkitekter, utvecklare och tekniskaspecialister som arbetar agilt nära verksamheten, bl.a. kommer ni att planera och implementera nya it-lösningar enligt verksamhetensbehovsbild och baserad på microtjänst orienterad arkitektur, planera och migrera information från PÄr till nya it-lösningar eller andra befintliga system inom polisen, att riktlinjer kring standarder följs och att befintliga funktionaliteten återanvänds.

 

Kompetenskrav:

 

  • Minst 9 års praktisk erfarenhet från lösningsarkitekts roll.
  • Minst 2 dokumenterade uppdrag med erfarenhet av att samordna och standardisera kommunikationen mellan mikrotjänster.
  • Minst 4 års erfarenhet av Red Hat OpenShift
  • Har helhetssyn och förståelse för affärsprocesser koppling till It- system.
  • Har förmåga att föra dialog med verksamheten kring bästa tekniska lösningen för att realisera kravbilden.
  • Minst 2 dokumenterade uppdrag med erfarenhet av agilt arbetssättet.
  • Minst 2 dokumenterade uppdrag med erfarenhet av att använda Jira och Confluence som stöd i sitt arbete.
  • Konsulten ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.