Closed

Kravanalytiker

Posted 4 months ago by Karolina Edensten
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget handlar om kravarbete med att införa kundavgiftsreskontra samt skapa ett integrationslager med samband till interna system. Ansvara för kravställning avseende kundreskontra och integrationslager och dess samband. Arbeta med krav, test och kvalitetssäkring inom IT-system/plattformar och kopplingar mot extern 3:e partsleverantör.

  • Ansvara för, och driver, arbetet med kravinsamling, kravdokumentation, kravdetaljering och kravgranskning sprida kunskap om kravarbete till övriga i teamet/uppdraget.
  • Driva arbetet med kravdokumentation
  • Säkerställa att bankens uppsatta riktlinjer för kvalitetssäkring följs
  • I nära samarbete med olika intressenter, verksamheten, IT, arkitekter, testledare och projektledare och teamet ta fram de bästa lösningarna
  • Agera som en länk mellan verksamheten och IT med ansvar för att ta fram lösningar utifrån verksamhetens behov
  • Vid behov även utföra andra uppgifter inom teamet, såsom planering samt genomförande av tester.

 

Kompetenskrav

  • Du har några års erfarenhet från en liknande roll innefattande krav/test/kvalitetssäkring.
  • Du har god förståelse för systemutvecklingsmetodik med fokus på agil kravhantering och test/kvalitetssäkring.
  • Erfarenheter och kompetens om ERP-system och Ekonomisystem (Kundreskontra, Fakturering/Kundfakturahantering m.m.)
  • Meriterande om erfarenheter att jobba inom Handelsbanken finns.