Closed

Agil Coach

Posted 9 months ago by Karolina Edensten
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Korttidspermitteringsstödet finns som en del i vårt egenutvecklade system Nyps som också hanterar EU bidrag och Nationella bidrag till företag och regioner. Nyps består av en tjänst för sökande och en för handläggning. Vi arbetar också med automatisering och robotisering och har fler egenutvecklade system som exempelvis Pipos (PinPoint Sweden) som är en GIS plattform för beslutsstöd kopplat till geografiska analyser och prognoser samt Verksamt.se som är en portal för e-tjänster riktade direkt till företag.

 

Om uppdraget

Konsulten ska arbeta nära de olika utvecklarteamen (Systemarkitekter, systemutvecklare och produktägare). Konsulten förväntas se till att det agila arbetet fungerar i de olika teamen (5-6 team). 

Detta sker genom att dels ta ett övergripande ansvar för det agila arbetet genom att coacha scrummaster eller att själv facilitera det agila arbetet som scrummaster. Våra team har idag lite olika förutsättningar för att arbeta agilt. Uppdraget innebär att lyfta och inspirera teamen i det agila arbetssättet.