Open

Utvecklare inom Integrationsområdet

Posted 2 months ago by Karolina Edensten
Göteborg
Apply Now

Job Description

VGR är inne i ett skifte gällande både arbetssätt och teknik och deras strategi är ett fullt ut tjänsteorienterat systemlandskap (SOA). Utmaningar ligger både i spännande nyutvecklingsprojekt t.ex. lösningar inom Laboratorie-, Bild- och funktionsmedicin, Framtidens vårdinformationsmiljö, Invånartjänster som t ex Journal via nätet mfl och i utmaningarna att vidareutveckla befintliga integrationslösningar.

VGR IT har ett integrationsteam, ett ICC, som har till uppgift att analysera samtliga integrationer som behöver utvecklas. Integration Competence Center (ICC), är ett kompetenscentrum för integrationer med syfte att stödja kunder inom VGR med kompetens och rådgivning kring olika integrationslösningar. ICC har mandat att godkänna alla integrationslösningar, både interna och externa kopplingar. ICC:s uppdrag är viktigt för att säkerställa att integrationer också har hög förvaltningsbarhet. Arbetet inom ICC förväntas bidra till att förbättra kvaliteten och göra tidsbesparingar tack vare återanvändning, principer, standarder, riktlinjer och expertis. Koordinering och centralisering av integrationskompetens ger optimering av kunskap, kvalitet och tid. ICC-teamet består idag av 56 systemutvecklare och integrationsarkitekter placerade i Mölndal och Vänersborg.

 

Kompetensprofil

 

VGR söker förstärkning av en kvalificerade Integrationsutvecklare som direkt kan gå in aktivt och stötta i arbetet med att utveckla lösningar i Mule-plattformen för integrationer med regionens system men även mot den Nationella Tjänsteplattformen (NTjP).

VGR söker en öppen och engagerad systemutvecklare som trivs med att;

 • samarbeta
 • verka i en självstyrande grupp
 • i grupp dela med sig av sina idéer och lösningsförslag

 

Krav

 

 • Praktisk erfarenhet av kommunikation med beställare, intressenter och användare av IT-stöd
 • Förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och i skrift
 • Praktisk erfarenhet av agila arbetssätt
 • Flera års praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling i Java.
 • Praktisk erfarenhet av utveckling av tjänsteorienterade integrationslösningar byggda med t.ex web services och meddelandebaserad asynkron kommunikation.
 • Praktisk erfarenhet av tekniker/protokoll: FTP, SFTP, HTTP och HTTPS.
 • Praktisk erfarenhet och förståelse av integrations- och designmönster (EAI-patterns)
 • Praktisk erfarenhet av att arbeta med verktyg som Maven, Subversion och Jenkins.

 

Bör ha: 

 

 • Praktisk erfarenhet av utveckling av integrationslösningar i Mule ESB och MULE Anypoint connect