Closed

Teknisk Testledare

Posted 1 month ago by Karolina Edensten
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

 • I testledarens arbetsuppgifter ingår det att för projekt “Migrering FVM”
 • Följa VGR:s riktlinjer för test av informationssystem
 • Arbeta på uppdrag av huvudprojektledare och/eller IT-projektledare för projekt “Migrering FVM”
 • Identifiera behovet av test i projektet, vad som ska testas samt hur de identifierade områden ska testas
 • Upprätta erforderliga dokument enligt testprocessen
 • Rapportera status och risker till projektledning
 • Samordna tester genom kontakt med testare, leverantör, tekniker, testmiljörådgivare samt testledare i övriga projekt i programmet
 • Driva och koordinera arbetet med att skapa testfall och övriga testunderlag 
 • Sammanställa och rapportera fel, avvikelser och testresultat till projektledare/styrgrupp löpande under testperioden samt efter avslutade tester
 • Överlämna testfall, övriga testunderlag och eventuellt kvarvarande fel till aktuellt objekt/motsvarande efter projektslut

 

Arbetsformer 

 • Uppdragets arbete sker i projektform, och följer det arbetssätt som beskrivs i VGR:s projektstyrningsmodell. Arbetet planeras i samråd med projektledning för Projekt Migrering och övriga testledare inom programmet.
 • Projektet är huvudsakligen baserat i Mölndal, men det finns goda möjligheter att utföra delar av arbetet på distans, exempelvis via Teams.


Kompetens 

Erfarenhet av testarbete i VGR.


Personliga egenskaper 

Denna tjänsten kräver ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Migrering är ett brett område, testledaren kommer att få vara med och ta fram sin egna arbetsstruktur men den ska självfallet följa VGR:s riktlinjer för Test.


Background:

 • FVM är regionens viktigaste digitaliseringssatsning. Med införandet av FVM kommer Västra Götalandsregionen att ha ett gemensamt system och ett standardiserat sätt att hantera, dokumentera, och tolka vårdinformation på.
 • All information som behövs för, eller skapas i, vården ska vara tillgänglig för dem som behöver den FVM består av ett antal projekt som koordineras för att nå en gemensam målbild. Programmet arbetar med fyra huvudsakliga områden Verksamhet och Informatik, Upphandling, Teknik samt Implementering – dessa drivs i projektform.

 

Profile of the consultants competence:

 • REQB/IREB certifierad (meriterande)
 • Kunskap om processer och arbetsflöden, både att identifiera och dokumentera
 • God kunskap i svenska i både tal och skrift
 • God kunskap om tekniska IT-lösningar
 • Erfarenhet av projektarbete och att arbeta och fungera väl i team
 • Kunskap om VGR:s projektorganisation (meriterande)
 • Stor självständighet
 • Drivande och ansvarstagande
 • Erfarenhet från vårdsektorn (meriterande)
 • Kommunikativ, strukturerad, analytisk förmåga

 

Requirements – must have: 

 • Erfarenheter från liknande uppdrag.
 • Förmåga att hantera kunddialog och beställardialog på ett professionellt sätt.
 • Förmåga att visa på ett tydligt ledarskap och god förmåga att kommunicera i en komplex miljö.
 • Förmåga att driva uppdrag mot uppsatta mål inom givna ramar.