Closed

Systemutvecklare

Posted 8 months ago by Karolina Edensten
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Förstärkning av vår kunds utvecklarteam med senior utvecklarkompetens. Utveckla lösningar som utgår från VGRs krav på god förvaltningsbarhet och som möter upp höga säkerhetskrav vid behandling av personuppgifter, som kan vara både känsliga och skyddade. Kopplat till FVM så består arbetet i huvudsak av att utveckla användargränssnitt mot testdata, förbättra det testdata som finns tillgängligt och att utveckla processer för att behandla testdata på ett effektivt sätt med fokus på resurseffektivitet, användbarhet och säkerhet.

För behörighetsadministration så är uppdraget att förstärka det team med utvecklare som arbetar med databehandling mellan systemen, KIV och VGR behörighetsportal, samt utveckla det testarbete som görs i samband med systemets utveckling.

VGR driver ett program med syfte att etablera en helt ny vårdinformationsmiljö för att möta nuvarande och framtida krav inom hälso- och sjukvårdsdomänen i regionen. Arbete är nu tillsammans med leverantören inne i designfasen.
VGRs katalogtjänst KIV kopplad till den nationella katalogtjänsten HSA är två viktiga byggstenar i den nya vårdinformationsmiljön. I samband med konfigurationen finns det behov av att göra anpassningar av deras befintliga test- och utvecklingsmiljö för KIV/HSA, för att möta de behov som finns kopplat till den nya lösningen.

VGR driver även ett förvaltningsarbete av en ny IT-tjänst för behörighetsadministration, även denna med ett stort beroende till KIV. Denna IT-tjänst är i drift sedan våren 2021, och kommer under de kommande åren att utvecklas med mer och bättre funktionalitet samt framförallt fler system som skall hanteras. Inom det arbetet finns det behov av test- och utvecklingsarbete för olika delar i IT-tjänsten.

Kompetens 

 • Konsulten skall ha flerårig erfarenhet som systemutvecklare av IT-system och gärna med implementation av system för identitet och behörighetshantering (IAM/IGA). Erfarenhet av utveckling av användargränssnitt. Finns erfarenhet och vana vid arbete i eller kopplat till Omada Identity Suite är detta meriterande.
 • Vana vid systemutveckling inom C#, .NET och JavaScript.
 • Vana vid systemutvecklingsarbete i Java samt utveckling mot LDAP-baserade tjänster är meriterande
 • God förmåga och vana vid systemutveckling mot databas (SQL)
 • Erfarenhet av att arbeta med Ineras katalogtjänst HSA.
 • Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
 • Vana vid att arbeta med agila projektmetoder.
 • Konsulten bör vara drivande, ha god vana och förmåga till egna initiativ. Van att dokumentera sitt arbete, pedagogisk, social och van både vid att arbeta i team och självständigt.

 

Krav

 • Mångårig erfarenhet som systemutvecklare av IT-system inom de tre områdena databehandling, datalagring och användargränssnitt.
 • God kunskap om KIV/HSA och Ineras tjänster
 • Mycket god förmåga att dokumentera, presentera och följa upp
 • Mångårig erfarenhet av arbete i projekt med agil produktutveckling

 

 

TopSkills

 • SQL
 • KIV/HSA
 • Java
 • C#
 • .Net