Closed

Projektledare IKT

Posted 10 months ago by Karolina Edensten
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Konsultens uppdrag, med tonvikt mot området infrastruktur, blir att främst hantera beställda projekt från objekten Diagnostik & utredning. I förekommande fall även hantera projekt från andra beställande parter.

Konsultens uppdrag är i huvudsak att driva projekt som rör FVM övergångsarkitektur samt implementation- och uppgraderingsprojekt. Inom projekten förs en dialog med beställande part/verksamhet för att tydliggöra de krav och förväntningar som finns inom ramen för beställningarna, samt att konsulten ansvara för genomförande, både av stora och små projekt med varierande komplexitet. Beroende på storlek varierar antalet projekt som konsulten förväntas ansvara över.

Projektledaren kommer att ingå i ett team med projektledare, där teamet sammankallas av en teamkoordinator.

Med stöd av teamets arbetssätt drivs projektuppdragen på ett professionellt sätt där projektledaren ansvarar över projektbudget, planering, identifiering av nödvändiga kompetenser, äsk av resurser, uppföljning, rapportering och dokumentation av projekten.

Background:

Inom enhet Projekt och Uppdrag under avdelning IKT driver VGR i huvudsak projekt och uppdrag med teknisk inriktning. VGR är organiserade i sex olika team med fokus på en avgränsad mängd kunder per team. Många gånger rör det sig om utveckling och implementation av ny teknik inom infrastruktur där VGR avropar kompetenser från deras linjeverksamhet och leverantörskontakter.

Avdelning IKT har ett delat ansvar med övriga VGR IT att säkerställa och möjliggöra implementering av valt systemstöd för FVM. Där FVM utgör tillsammans med omställningen av hälso- och sjukvården och arbetsgivarvarumärket VGR:s strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det övergripande målet är att ge invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet.

 

Consultants competence:

IT-projektledare med mycket god vana och erfarenhet av implementering i komplexa organisationer med många beroenden och gränssnitt mellan IT, verksamhet och leverantörer. Mycket god kunskap och förmåga att säkra framdrift för projekt och dess intressenter. Du skall ha mycket god kunskap att kommunicera och dokumentera på svenska och samt engelska i förekommande fall.

 

Requirements – must have:

 • Konsulten skall ha minst 5 års erfarenhet i rollen som IT-projektledare
 • Konsulten skall ha god och bred kunskap/erfarenhet inom infrastruktur
 • Konsulten skall ha mycket god erfarenhet av att leda virtuella kompetensteam
 • Konsulten skall ha mycket god förmåga att på svenska dokumentera och presentera
 • Konsulten skall trivas i en drivande roll och agera självständigt
 • Konsulten skall ha CV som beskriver erfarenheter inom aktuellt område
 • Konsulten skall ha ett CV som styrker första punkten

 

Requirements – should have:

 • Konsulten bör ha erfarenhet inom ramverk ITIL
 • Konsulten bör ha erfarenhet av IS/IT styrmodell PM3 
 • Konsulten bör ha erfarenheter från uppdrag med IT inom politiskt styrda organisationer, med teknisk inriktning
 • Konsulten bör ha en mycket god förmåga att hantera kunddialoger på ett bra sätt
 • Konsulten bör ha erfarenhet av stora införande av IT-stöd inom hälso- och sjukvård
 • Konsulten bör ha en förståelse för IT-arkitektur