Closed

IT Projektledare

Posted 4 months ago by Karolina Edensten
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Som en del av vår kunds översyn och införande av ett nytt ärendehanteringssystem samt kommande förvaltningsöversyn ser de ett behov av att identifiera och beskriva sina olika ärendehanteringssystem samt analysera behov av funktioner i de olika systemen för att bedöma riktning vid val av ärendehanteringssystem samt eventuellt konsolidera.

Syfte med förfrågan är en resurs- och kompetensförstärkning inom projektledning, förstudie och ärendehantering.

Uppdraget har behov av en driven projektledare med erfarenhet av ärendehanteringssystem, förstudiearbete samt har en fallenhet för kunskapsinhämtning, inläsning och intervjuer.

 

Beskrivning av förstudien

 • Inventering och beskrivning av befintliga ärendehanteringssystem
 • Sammanställning av systemens funktionskrav, utifrån verksamhetens behov (genom intervjuer)
 • Omvärldspaning
 • Slutanalys 

Beställaren har option på att efter slutförd förstudie beställa ytterligare projektuppdrag som uppkommit i samband med förstudien, projektuppdragen ska vara kopplade till resultatet av förstudien. Om beställaren väljer att utlösa optionen ska innehållet i projektuppdragen formas i samråd mellan leverantör och beställare.

 

Tillhörighet

Konsulten kommer att höra till enhet IT och digitalisering och arbetet kommer ske i nära arbete främst med uppdragsledare IT men också med andra medarbetare på enheten och i verksamheten.

 

Utbildning/Kunskap

 • Ska ha projektledarutbildning eller kunskaper som arbetsgivaren bedömer som motsvarande kunskaper
 • Ska ha genomfört två förstudier
 • Ska ha erfarenhet av implementering av ärendehanteringssystem
 • Ska ha kunskap av att leda workshops och kravinsamling

 

Meriterande erfarenhet

Erfarenhet av ärendehanteringssystem så som Platina, Artvise, IBM Lotus Notes eller liknande system
Erfarenhet av att arbeta i kommunal verksamhet

Färdigheter och egenskaper

 • Har god förmåga att kommunicera
 • Har god förmåga att dokumentera
 • Arbetar självständigt
 • Har god social kompetens