Closed

IT-konsulter för antagningssystem

Posted 9 months ago by Karolina Edensten
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Combitech söker IT-konsulter för antagningssystem inom följande kompetenser:
– Systemutvecklare
– IT-arkitekt
– Systemtestare
– IT-säkerhetsexpert
– Kravställare
– Styrning/projektledning
– Agile coach
– Testledare
– Lösningsarkitekt
– Mjukvaruarkitekt
– Databasdesigner

 

Syftet med uppdraget är att utveckla och drifta ett antal antagningssystem. Gemensamt för de större systemen i nuläget är en flerlagersarkitektur med lastbalanserade webb- och applikationsservrar byggda på .NET Framework, tjänstelager i form av Windowstjänster, samt databasservrar. Flera system fungerar också med stöd av bland annat Elasticsearch och RabbitMQ. De flesta av systemen finns installerade på virtuella maskiner med Windows-operativsystem, medan några körs som containers i Docker. Olika system skiljer sig åt i antalet servrar, storleken på databaser och inre implementationsdetaljer, men följer i princip samma övergripande mönster.
Konsulten ska om kunden begär kunna vara på plats och arbeta i kundens lokaler i Göteborg. Konsulten behöver ligga på kompetensnivån 3-4.

 

Definitionen för de olika nivåerna är följande:

Nivå 3

  • Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll.
  • Erfarenhet – är förebild för andra Konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4-8 års arbete inom aktuell roll.
  • Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.
  • Självständighet – kan arbeta självständigt.

 

Nivå 4

  • Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll.
  • Erfarenhet – har utfört komplexa uppdrag inom aktuell roll och genomför Konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuell roll.
  • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp.
  • Självständighet – mycket stor.