Open

IT-arkitekt inom IT-infrastruktur

Posted 4 months ago by Karolina Edensten
Göteborg
Apply Now

Job Description

Din roll som arkitekt inom enheten IT Infrastruktur blir att säkerställa och att aktivt bidra till lösningsförslag. Lösningarna kan innefatta både Infrastruktur- och integrationsarkitektur. Konsulten ska säkerställa att framtagna lösningar inom programmet ska följa beslutade riktlinjer och mål som Västra Götalandsregionens Enterprise arkitektur har.

VGR IT satsar på IT-arkitektur och arbetar enligt det egna arkitekturramverket “Varvet” som bygger på TOGAF. I din arkitektroll kommer du att företräda och säkerställa att beslutade designlösningar implementeras.

Där du till exempel, tillsammans med projektledarna, har tagit fram systemövergripande designer, utarbetat lösningsförslag för infrastruktur, integrationer och systemkonsolidering.

Det är ett komplext arbete och din erfarenhet inom arkitektområdet säkerställer att processer och rätt design implementeras.

Syftet är att få en så stabil miljö som våra kunder inom VGR har behov av.

Målsättningen är att detta arbete ska kunna beskriva fortsatt profil för livscykelhanteringen.

Primärt är uppdraget kopplat till förändringsarbete inom infrastrukturen och plattformarna.

 

Background:

VGR IT kommer att arbeta mer fokuserat att implementera nya produkter inom infrastruktur och plattform.

Där implementering är i fokus och därför söks en erfaren kunnig arkitekt.

Med detta implementationsarbete stärks VGRs plattformar och deras infrastruktur.

Detta innebär ett nära samarbete med leverantör och våra interna resurser.

 

Competence:

VGR söker en engagerad, drivande och lyhörd IT-arkitekt som har sina styrkor inom att samarbeta, verka i en självstyrande grupp och som i grupp delar med sig av sina idéer och lösningsförslag.

God kännedom kring Microsoft och plattformsarbete för användarnära infrastruktur med koppling till informationssäkerhet och riskbaserat arbetssätt. 

 

Requirements – must have:

 • Certifierad IT arkitekt
 • Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Du ska trivas i rollen att vara föredragande i grupper
 • Relevant högskoleutbildning så som kandidatexamen i datavetenskap, systemutveckling eller motsvarande certifikat och arbetslivserfarenhet
 • Stark analytisk och konceptuell förmåga att identifiera, strukturera och dokumentera funktionella och icke funktionella krav, samt i samarbete med andra arkitekter ta fram tekniska lösningar utifrån dessa krav
 • Mycket goda kunskaper och erfarenhet av att organisera och sätta upp byggmiljöer
 • Goda kunskaper inom System- och applikationssäkerhet
 • Minst tio (10) års sammanlagd arbetserfarenhet av arkitektur och design av komplex IT-infrastrukturförvaltning.
 • Arbetserfarenhet av framtagning och dokumentering av design av IT-arkitektur för IT-system som hanterar skyddsvärd information.
 • Minst tre (3) års sammanlagd arbetserfarenhet av IT-arkitektur och IT-säkerhet inom komplexa IT-infrastrukturförvaltning.
 • Arbetserfarenheten ska vara erhållen under de senaste fem (5) åren.
 • Arbetserfarenhet av kravinsamling från verksamheten för vidare omsättning till funktionella och icke-funktionella krav på en teknisk lösning.
 • Arbetserfarenhet att leda och driva tekniska förändring för ett IT-system.

 

Requirements – should have: 

 • Tidigare erfarenheter som IT-arkitekt inom politiskt styrda organisationer
 • Väl bekant med ramverk ITIL 
 • God kännedom och förståelse för designmönster inom integration
 • God kännedom inom infrastrukturella frågeställningar
 • Dokumenterad erfarenhet av TOGAF
 • Arbetserfarenheter av att både ta fram, bereda och avdöma designärenden för infrastruktur och IT-säkerhet.
 • Arbetserfarenhet av både hot-, risk- och sårbarhetsanalyser i komplex IT-infrastrukturförvaltning. Arbetserfarenheten bör vara erhållen under de senaste fem (5) åren.
 • Arbetserfarenhet av att samarbeta med verksamheten, för att kravställa på framtagningen av IT-infrastrukturlösning och IT-säkerhet.
 • Tidigare erfarenhet av arbete i ett gemensamt arkitekturrepository
 • God kännedom att hantera komplexa strukturer och bryta ner dessa i hanterbara leverabler