Open

Informationssäkerhetssamordnare

Posted 5 days ago by Karolina Edensten
Göteborg
Apply Now

Job Description

Vår kund har ett behov av en informationssäkerhetssamordnare. Den ordinarie tjänsteinnehavaren är föräldraledig och därmed har ett behov uppstått att fylla dennes tjänst under hösten 2021.

 

Arbetsuppgifter: 

  • Verksamhetsstöd vid klassning av verksamhetssystem med tillhörande konsekvensanalys och återkoppling
  • Upprätthålla av kommunen fastslagna metoder och modeller
  • Bidra till ökad kompetens gällande informationssäkerhet hos vår kunds verksamheter
  • Agera rådgivare gällande frågor som rör informationssäkerhet hos vår kund.

 

Omfattning

Vår kund ser att uppdraget sträcker sig från mitten på augusti 2021 till mitten på december 2021 då ordinarie säkerhetssamordnare beräknas vara tillbaka.


Krav

Vår kund behöver en resurs med god kunskap om kommunala verksamheter samt kommuners gällande riktlinjer och informationssäkerhetspolicys. Stor vikt kommer att läggas på kännedom gällande informationsklassificeringar inom kommuner då det är en av de uppgifter som kommer åligga konsulten.