Closed

Gränssnittsutvecklare Webb

Posted 1 month ago by Karolina Edensten
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdragets syfte är att utveckla kvalitetsregister samt andra lösningar inom cancervården. Utvecklingen kommer att ställa höga krav på webbutveckling, javascript samt även innehålla komplexa integrationer mellan olika register samt externa hälso- och sjukvårdssystem.

Background:

Regionalt Cancercentrum utvecklar ett antal kvalitetsregister inom cancervården med syfte att följa upp att vården i Sverige är jämlikt mellan geografiska områden, sjukvårdsenheter och mellan olika cancerdiagnoser. Dessa kvalitetsregister utvecklas på INCA-plattformen.

 

 

Competence: 

Gränssnittsutvecklare webb med kompetensnivå 5.

Kompetensroll: Gränssnittsutvecklare webb – Systemutvecklare

Utvecklaren ska ha akademisk utbildning eller liknande och erfarenhet inom data/systemvetenskap, webbutveckling, databaser och överföring av data mellan olika system. Kunskap behövs om HTML, JavaScript, JavaScriptramverk/bibliotek(ReactJS), XML och SQL.

 

Requirements – must have: 

 • Mycket goda kunskaper inom HTML
 • Mycket goda kunskaper inom Javascript
 • Mycket goda kunskaper inom Javascript ramverk – ReactJS
 • Mycket goda kunskaper inom Javascript ramverk – Angular
 • Mycket goda kunskaper inom Javascript ramverk – Knockout
 • Goda kunskaper inom MS-SQL
 • God förståelse och förmåga att omvandla användare och kunders krav till teknisk lösning.
 • Erfarenhet av databasmodellering

 

 

Requirements – should have: 

 • JIRA
 • Scrum
 • Tidigare erfarenhet från systemutveckling inom hälso- och sjukvård
 • Erfarenhet av utveckling av kvalitetsregister
 • Erfarenhet av utveckling av patientöversikter