Closed

Kravanalytiker delprojekt Datalager FVIS Blekinge

Posted 5 months ago by Jonny Westerholm
Karlskrona
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) ska ersätta 28 av regionens befintliga system som då ska ställas av.
Verksamheten kommer att behöva viss information från de avställda systemen och det är delprojektet Datalagers uppgift att identifiera just den informationen för att på bästa sätt tillgängliggöra den för användarna.
Verksamhetens behov och krav ska samlas in under projektets Förberedelsefas som omfattar nulägesanalys/ demo, kravinsamling, kravanalys, kravspecifikation och framtagande av lösningsförslag. Vi söker en konsult som har erfarenhet av att leda workshops och av insamling av krav ,sortera krav och kravprioritering.

Rollbeskrivning
Kravanalytikern ska hjälpa till att förvandla verksamhetens behov och problem till tydliga krav samt fånga outtalade krav. I övrigt:
Fungera som kommunikatör i kravarbetet
Leda och samordna kravarbetet i delprojektet
Leder workshops
Ansvarar för insamling, dokumentation och kvalitetssäkring av krav.
Arbete tillsammans med projektgruppen.
Kravanalytikern kommer även att arbeta i andra projekt inomProgram FVIS Blekinge.

Top Skills
Dokumenterad erfarenhet och vana vid att jobba i strukturerade projekt.
Erfarenhet av att i, dialog, kunna insamla och sammanställa krav och användningsfall, bryta ner dem till testbara artefakter.

Meriterande
Erfarenhet av analys och krav arbete inom hälso- och sjukvården
Kännedom/ erfarenhet av verktyget ReQtest.

Personliga egenskaper
Lagspelaremed god samarbetsförmåga som även kan ta initiativ och arbeta självständigt God kommunikationsförmåga.