Open

IT-Supporttekniker (Stockholm)

Posted 11 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Job Description

Som IT-supporttekniker arbetar du med support av kundens IT-miljö bestående av bland annat klienter, servrar, nätverk, konferensutrustning och skrivare. Huvudfokus kommer att ligga på att ge verksamhetens användare snabb och professionell IT-support med hög kvalité både via telefon och på plats. Du kommer även att jobba med kommunikations- och administratörsfrågor då det i rollen t.ex. ingår att skriva dokumentation och manualer för publicering på intranätet. Rollen innebär även att man hjälper användare på distans och på plats med diverse allmänt förekommande it-relaterade supportfrågor inom vården.

Det kan röra sig om t.ex.

Vårdapplikationer

Office365

Print, scanner, armbandsskrivare osv

Telefoni, fax inkl. utrustning Inloggning och behörigheter

HW klienter samt kringutrustning

Konferensrumsutrustning inkl. Skype samt support av uppkoppling osv

Administration och dokumentation

Ta fram, skriva och publicera användarmanualer