Open

IT-Gruppchef

Posted 5 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Sjukhuset befinner sig på en förändringsresa där verksamhetsutveckling, ökad digitalisering och automatisering, samt samordning av IT och medicinsk teknik (MT), spelar en allt större roll. Som del av denna utveckling vill sjukhuset nu se över organisationen för IT utifrån organisation, förvaltning och operativt arbetssätt med syfte att förvandla IT organisationen till den mest effektiva organisation som är möjligt för att stötta sjukhuset i att uppnå verksamhetens strategiska mål, maximera nyttan av tillgängliga resurser, och skapa en attraktiv arbetsmiljö för våra medarbetare på IT organisationen. Nuvarande IT-organisation och arbetssätt har sin grund i att vara en beställarorganisation för en externt utförd IT-leverans i kombination med traditionell förvaltning baserat på pm3 av en del av sjukhusets verksamhetssystem.

Sjukhuset söker för detta en erfaren ledare med uppdraget att

  1. Genomlysa nuvarande organisation utifrån uppdrag, funktion, arbetssätt och resurser
  2. Ta fram rekommendation för optimal organisation, ledningsstruktur, förvaltningsstyrning och operativt arbetssätt
  3. Tillsammans med IT organisationens ledning genomföra överenskomna förändringar
  4. Under några månader vara tf IT-chef intill att permanent IT-chef är på plats