Open

Information / Cyber / IT – Säkerhet

Posted 10 months ago by Daniel Fransson
Remote / Hybrid
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Förstärkning för förvaltningsobjekt inom Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik för

genomförande av projekt och uppdrag inom digitalisering och infrastruktur. Denna tjänst ställer relativt höga krav på självgående arbete.

Uppdraget syftar till att genomföra utredning av cybersäkerhet inom region Västerbotten enligt CIS Controls (18 CIS Critical Security Controls med penetrationstest som option) och leverera rapport. I uppdraget ingår också kompetensöverföring till olika roller, workshops samt stöd för implementation av aktiviteter i handlingsplan för Cybersäkerhet, informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Uppdraget består av att stödja regionen vid aktiviteter kopplat mot informations och IT-säkerhetsområdet.

Exempel på aktiviteter är:

cybersäkerhetsanalys
informstionssäkerhetsklassificering
penetrationstester
incidenthantering
logguppföljning
Vissa uppdrag kan innebära säkerhetsklassificiering.