Open

Delprojektledare

Posted 4 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Delprojektledare som kan driva ett av de största områdena inom DORA-projektet och vid behov stötta övriga delprojekt. Personen ska ha god erfarenhet och är trygg med att driva större verksamhetsutvecklingsprojekt (gärna erfarenhet av processutveckling, systembyten är meriterande). Personen ska i huvudsak bidra med att säkra framdrift i projektet genom hela implementationsfasen från att driva en upphandling, hålla ihop helheten kring krav- och verksamhetsutvecklingen av att centralisera processer, utveckla nytt IT-stöd och ta fram roller och ansvar mm till utrullning och utbildning. Vardagen kommer att präglas av

Typiska Projektplaneringsaktiviteter:
Ansvara för projektplanen
Facilitera workshops
Förbereda och summera resultat

Stötta projektgruppen i vägval /beslut och förändringsledning, då väljer att ta ett omtag på hela incidenthanteringen.
Tidigare erfarenheter av implementationsprojekt inom incidenthantering och förändringsledning är extra meriterande.