Open

Delprojektledare / SCRUM Master

Posted 6 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi söker dig med bakgrund inom produktutveckling med ett stort intresse för kommunikation och koordinering och en vilja att se till att vi levererar värde till våra kunder. Du är trygg både i din tekniska kompetens och i ditt ledarskap med god förmåga att samarbeta med andra för att hitta lösningar och nå resultat. Du uppmuntrar till god stämning och har en positiv attityd. Du har inget problem med att dokumentera, men fastnar inte i att skriva perfekta protokoll och planer.

Leveranser

Ta fram projektdokumentation – delprojektplaner
Uppdaterad scrum board, protokoll från retrospektiv och övrigt som är lämpligt enligt agil metodik
Få ihop ett nytt team från en grupp individer till ett välfungerande team.
Se till att kommunikationen både inom teamet och med olika intressenter till teamet fungerar väl.

Tasks

  • Leda mjukvarudelen av utvecklingsteamet.
  • Samarbeta nära andra funktioner för att kunna leda teamet i en leverans av en helhetslösning.
  • Leda möten och andra team aktiviteter.