Closed

Testspecialist till e-Hälsomyndigheten

Posted 2 months ago by Daniel Fransson
Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Top Skills
Ha mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Ha mycket god kompetens och erfarenhet inom test, och förmåga av att utföra uppdraget på ett för myndigheten optimalt sätt.
Ha minst två (2) års erfarenhet av att designa, implementera och exekvera tester för system utan grafiskt gränssnitt (t.ex. tjänstebaserad plattform, back-end tester). Minst ett (1) års av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden.
Ha minst ett (1) års erfarenhet av självständigt skapande samt exekverande av tester med REST-anrop. Minst ett (1) års av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden.
Ha minst sex (6) månaders erfarenhet av testarbete av insamling och tolkning av loggdata i systemet Splunk för logginsamling och analys av loggdata. Minst sex (6) månader av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden.
Ha relevant universitets- eller högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper.

Meriterande kompetens
Erfarenhet av tester i ReadyAPI/SoapUI.
Erfarenhet av Splunk med kunskap om avancerade sökningar och kunna nyttja avancerade funktioner.
Erfarenhet av arbete med FHIR-standarden.
Erfarenhet av arbete med OpenShift.
Tidigare erfarenhet av testarbete inom E-recept-området, gärna hos en statlig myndighet eller inom branscherna vård eller apotek.