Closed

IT-arkitekt

Posted 2 months ago by Daniel Fransson
Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

CSN är i behov av att förstärka med en IT-arkitekt till pågående projektet Omställnings-studiestöd. Rollen innebär att genomföra arkitekturutredningar och ta fram lösningsförslag på nya systemlösningar.

Arbetsuppgifter
utreda och ta fram lösningsmönster som stödjer CSN:s referensarkitektur,
skapa och uppdatera arkitekturprinciper,
skapa och uppdatera utvecklings riktlinjer/handböcker med nya lösningsmönster,
stödja projektets utvecklingsteam och utvecklare med tekniskt stöd vid val av lösningsmönster och behov av riktlinjer.

Det är viktigt att ha erfarenhet av att leda övergång till containerbaserad utveckling och drift baserad på en asynkron grundarkitektur samt problemlösning i denna miljö i samband med utvecklingsprojekt.

Utöver detta är erfarenhet av continuous integration och automatiserade tester viktigt då projektet Omställningsstudiestöd arbetar med att införa dessa och kommer vara en del av arbetsuppgifterna utifrån IT-arkitektrollen i detta uppdrag.

Top Skills
Ha erfarenhet av att arbetat som IT-arkitekt i minst 5 år de senaste 8 åren,
Ha erfarenhet av att arbetat med arkitektur med fokus på microtjänster,
Ha arbetat med distribuerad tjänsteorienterad arkitektur,
Kunna skriva och tala flytande svenska.